BB_GUN.jpg

ผลิตภัณฑ์แก๊สเติมปืนลมบรรจุกระป๋อง

  • ขนาดตั้งแต่ (400 – 1000 ml)
  • Made of C3H8
  • ความบริสุทธ์ 99.5%
  • ปริมาณน้ำ 0.005%
  • ปริมาณกรด 0.0001%
  • สำหรับปืนอัดลมเท่านั้น.

> ติดต่อ

Screen_Shot_2560-10-11_at_2.42.36_PM.pngScreen_Shot_2560-10-11_at_2.43.28_PM.pngGMP.jpg