Contact us

get in touch
icon-address.png 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัตุรงค์คูลลิ่ง , บริษัท รักษ์ 118 เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เลขที่ 39/4-5  เอสพีเค แฟคตอรี่แลนด์  หมู่ 4  ถนน 345-บางบัวทอง  ตำบล ละหาร อำเภอ บางบัวทอง  นนทบุรี  11110 ประเทศไทย

icon-mail.png 

chaturong@chatcooling.com

icon-phone.png 

+66 (0) 2 923 1102
+66 (0) 2 923 1886
+66 (0) 81823 4061

fax-machine-icon.png

+66 (0) 2 923 1887

icon-time.png  08:30 – 17:30
  • * Mandatory fields

Screen_Shot_2560-10-11_at_2.42.36_PM.pngScreen_Shot_2560-10-11_at_2.43.28_PM.pngGMP.jpg